Етикет за енергийния клас

От 26 септември тази година, всички тeрмопомпи, предназначени за инсталации до 70 kW трябва да имат етикет за енергиен клас, какъвто сме свикнали да виждаме на телевизорите, хладилниците, и т.н. Целта е да се даде възможност на потребителя да сравни енергийната ефективност на продуктите. G означава най-малка ефективност, а A +++ най-голяма ефективност. Всичко това е част от Директива на ЕС 2010/30/ЕС, която поставя по-високи изисквания за драстично намаляване на нивата на емисиите и консумацията на енергия.

ЕТИКЕТ НА ПРОДУКТА

Термопомпите могат да бъдат с няколко различни етикети. Те всички имат етикет на продукта, който дава информация за класа на енергийна ефективност, изискванията за мощност и нивото на шума. Етикетът също има карта, която разделя Европа на три различни климатични зони. За всеки климат е посочено подходящо изискване за мощността. Класът на енергийна ефективност върху етикета, се основава на средните климатични условия, които могат да бъдат леко подвеждащи за тези, които живеят в други климатични зони, особено когато става въпрос за термопомпи въздух-вода. Необходимо е да се направи справка с листа с данни за продукта, за да се получи точна информация как продуктът работи при други климатични условия.

Трябва да се отбележи, че скалата стига само до A ++ за отопление и A за битова гореща вода.

Всички етикети за енергиен клас за отопление, се основават на енергийната ефективност за цяла година.

Термопомпите също да имат различни етикети за енергийна ефективност в зависимост от това дали се използват радиатори или подово отопление.

Термопомпите за топла вода обикновено принадлежат към клас А за енергийна ефективност. За да се постигне по-висока ефективност, те трябва да се комбинират със соларно отопление. Количеството топла вода също се визуализира чрез символ с кранче, който показва, размера и профила на кранчето, от 3XS до XXL.

ЕТИКЕТ НА ПАКЕТА

Маркировката на продукта може да бъде придружена и от маркировка върху пакета, поставена директно от производителя или от монтажника. Етикетът на пакета, показва консумацията на енергия на цялата отоплителна система и също така взема предвид как системата се контролира, дали има външен спомагателен котел и дали е комбинирана със соларно отопление.

Тъй като повечето термопомпи вече са с интегрирана система за контрол, много от тях имат етикет на пакета от производителя. Ако добавите соларен колектор и други системи, лесно можете да направите ваш собствен системен етикет в NIBE DIM.

ПЪРВИЧНА ЕНЕРГИЯ

Ефективността, която определя енергийния клас на продукта, се основава на така наречената първична енергия. Това означава, че за продукти, работещи с електроенергия се използва енергиен коефициент 2.5. За продукти, работещи с нефт или газ коефициентът е 1. Кофициент 2.5 за електрическа енергия се използва в рамките на Европейския съюз и той се основава на средната ефективност на производството на електроенергия в Европа.

Въпреки това, термопомпите се намират в топ класацията на етикетите за енергийна ефективност. Този коефициент за първична енергия прави много по-трудно за продукти като електрически бойлери да достигнат топ рейтинг, тъй като те рядко постигат по-висок клас от С, въпреки отличната им изолация.

ЕТИКЕТ НА ПРОДУКТА

 

1. Доставчик марка и модел
2. Отопление
3. Енергиен клас отопление
4. Скала на класовете ефективност
5. Ниво на силата на звука на закрито
6. Ниво на силата на звука на открито
7. Използван профил на топла вода
8. Енергиен клас топла вода
9. Номинална топлинна мощност в техните различни климатични зони

ЕТИКЕТ НА ПАКЕТА

 

 

1. Доставчик марка и модел
2. Класове енергийна ефективност на комбиниран нагревател за отопление и топла вода.
3. Соларен колектор
4. Резервоар за топла вода
5. Температурен контрол
6. Допълнителен нагревател
7. Отопление
8. Енергиен клас отопление на пакета
9. Скала на класовете ефективнос
10. Код на използвания профил на топла вода
11. Енергиен клас топла вода на пакета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Доставчик марка и модел
  2. Отопление
  3. Енергиен клас отопление
  4. Скала на класовете ефективност
  5. Ниво на силата на звука на закрито
  6. Ниво на силата на звука на открито
  7. Използван профил на топла вода
  8. Енергиен клас топла вода
  9. Номинална топлинна мощност в техните различни климатични зони