Защита срещу корозия

Неръждаема стомана

Качеството на използваната неръждаема стомана оказва голямо въздействие върху устойчивостта на корозия на съдовете за топла вода.

Фирма NIBE е избрала марка феритна стомана, EN 1.4521. Освен всичко друго, тя съдържа 18% хром и 2% молибден, но почти никакъв никел. Понеже стоманата е феритна, тя не е чувствителна на корозия под напрежение, което означава, че е устойчива на високо съдържание на хлорид.

Голямото количество хром и особено съдържанието на молибден подобрява устойчивостта на язвена корозия. Изключително ниското съдържание на никел е предимство за здравето и околната среда, защото не се разтварят никелови йони, които иначе биха се получили в началната фаза на използването на съда за топла вода.

В допълнение към избраните материали от значение са и различните фази на обработване. Производственият процес във фирма NIBE се извършва по такъв начин, че се предотвратява образуването на малки пукнатини. След заваряването на съд за топла вода е важно повърхността, която ще бъде в контакт с водата да има хомогенен състав. Това се постига от NIBE като се използва уникален процес на байцване, който пасивира повърхността като създава равномерен оксиден тънък слой върху цялата вътрешна повърхност на съда за топла вода.

При води с изключително високо съдържание на хлорид може да се получи язвена корозия, особено в комбинация с висока твърдост, когато се образуват отлагания. В такъв случай естественият кислород във водата не може  да достигне стоманената повърхност и корозията може да се появи под отлагането.

Мед

Медта, като полу-благороден метал,  е устойчив на повечето видове вода за  консумиране, и за тази осигурена от общинските водоизточници, за които изискването за минималната стойност на рН е почти изпълнено. Съдовете за топла вода с мед като защита срещу корозия са като съдовете от неръждаема стомана, без никаква поддръжка, защото за тях не се изисква предпазващ анод.

Когато NIBE използва мед като защита срещу корозия, стоманеният съд се обшива от вътре с меден лист с дебелина 0.4 – 0.7 mm, който се заварява з аргон като защитен газ. Съдът от въглеродна стомана е устойчив на налягането, докато медният лист, който напълно покрива вътрешността го предпазва от корозия.

Медта е естествен материал и притежава също и други предимства:

  • Медта е идеален материал за рециклиране и може да се използва многократно. Медта, използван от NIBE се рециклира напълно със степен на използваемост от 98%.
  • Медта е най-добрият материал, който може да се избере за намаляване на риска от бактерията легионела.
  • Антимикробният му ефект поддържа водата чиста.
  • Поемането на малки количества мед е важно по принцип за всички живи организми.

Препоръките за използването на мед се описват в стандарт DIN50 930-6 по следния начин:

Медта може да се използва без ограничения за питейна вода, ако

  • Стойността на pH е 7.4 или по-високи, или
  • Стойността на pH е между 7.0 и 7.4 и стойността на TOC не надвишава 1.5 mg/l. (TOC = общ органичен въглерод)

Медта проявява тенденция да се разтваря при ниски стойности на pH (киселинни води) или при високо съдържание на хлорид (например, солена вода).

При ниски стойности на рН може да се получи естетически проблем като обезцветяване на порцелана, а хората с руса коса, когато си вземат душ косата им да придобие зеленикав оттенък.

При високо съдържание на хлорид може да се получи язвена корозия, но рискът се намалява с увеличаване съдържанието на калция (твърдост).

Емайл

Емайлът е стъклен материал, който се прилага от вътрешната страна на съда за топла вода чрез загряване. Следвайки развитието дълго време NIBE е преминал към технология директно-върху-емайл. Започвайки от най-добрата концепция, която пазарът може да предложи и добавяйки субстанция, която подсилва стъклените свойства на емайла, резултатът е толкова добър, че изискването за емайл от два слоя е изпълнено също в широк мащаб.

Покритието от стъклен емайл е така наречената „хигиенна повърхност” и изследванията показват, че емайлът не представлява среда за развитие на бактерии.

Емайлът получава формата си върху стоманената повърхност чрез процес на нагряване при температура 860°C. След този процес може да съществуват микроскопични пори, което означава, че стоманената повърхност може да е в контакт с водата.  За да се избегне корозията винаги има защитен анод в емайлиран съд за топла вода. Анодът нормално се състои от магнезиева сплав. Тъй като магнезият е по-малко благороден метал от желязото, анодът „се жертва” вместо стоманата, което предотвратява корозията по електрохимически път и порите в емайлирания слой се покриват със съединения на калция и магнезий.

Най-голямата консумация на анода се получава като вътрешна консумация при скорост, която зависи предимно от качеството на водата. Следователно е важно анодът да се проверява редовно, за да се преценява неговата трайност.