Често задавани въпроси


Какво представлява термопомпата и как работи?

Термопомпата е електрическо устройство, което извлича топлина от едно място и я пренася до друго място.  Термопомпата не е нова технология; тя се използва в Швеция и в света от десетилетия. Хладилниците и климатиците са обикновени примери на термопомпи. 

Термопомпите пренасят топлина чрез циркулирането на вещество, наречено хладилен агент , който преминава през цикъл на редуващо се изпаряване и кондензиране (вижте Фигура 1).  Компресорът изпомпва оглаждащият агент между два топлообменника. В единия топлообменник, изпарител, охлаждащият агент се изпарява при ниско налягане и абсорбира топлина от околната среда. След това охлаждащият агент се сгъстява по пътя към топлообменника, кондензатора, където се кондензира при високо налягане. В този момент отделя топлината, която е абсорбирал по-рано в цикъла. 

Радиатор


Външна среда


Има ли много конденз?

Във влажен, зимен ден може да се образува много конденз под термопомпата ви, което създава риск от замръзване. Много е важно при инсталирането да се помисли за дренаж. 


Защо да не използваме гликол във външната секция, тогава няма да има риск от замръзване? 

За да се използва гликол във външната секция, това означава, че трябва да има гликол в цялата система, но това може да се избегне чрез междинен топлообменник. Междинният топлообменник обаче означава по-малко спестявания и по-голяма инвестиция. 


Притежавам по-голям имот, който бих искал да отоплявам с въздушни/водни термопомпи. Могат ли няколко да бъдат свързани заедно. 

Възможно е термопомпите да бъда свързани в каскада, като за управлението им се използва аксесоар SMO 10.


Има ли местоположението на термопомпата отношение към работата и/или икономиите? 

Местоположението на външната въздушна термопомпа няма голямо отношение, освен разстоянието до вътрешната част/електрическия бойлер. Това разстояние трябва да е възможно най-малко, за да се избегнат загубите на топлина.