Принцип на действие

Как се извлича топлина от студен въздух?

Термопомпите въздух/вода използват топлинна енергия от външния въздух.

Те са проектирани за външна инсталация. 

 

Термопомпената технология в действителност се базира върху много прост, добре познат принцип. Работи по подобен начин на домашния хладилник, като използва парно-компресионен цикъл. 

Основните компоненти в термопомпата са компресор, разширителен клапан и два топлообменника (изпарител и кондензатор).

Вентилатор засмуква външния въздух в термопомпата, където той се среща изпарителя. Това е свързано в затворена система, която съдържа охлаждащ агент, който може да се превърне в газ при много ниски температури.  Когато външният въздух се сблъска с изпарителя, хладилният агент се превръща в газ. 

След това, с помощта на компресор, газът достига достатъчно висока температура, за да се пренесе в кондензатора на отоплителната система на къщата.  В същото време хладилният агент преминава в течно състояние, готов да се превърне отново в газ и да поеме ново количество топлина. 

Като се използва термопомпа с инверторен компресор, системата може да се регулира така че, мощността на помпата да отговаря точно на необходимия капацитет в даден момент.  Това означава, че термопомпата ще консумира само необходимата енергия, което я прави високоефективна. 

През лятото, охлаждащата верига може да работи в обратен ред, за да осигури необходимата тепература. 

Отоплителна система


Външна част