NIBE™ F2040


Гъвкави системни решения

Инверторно управляем компресор

Охлаждаща функция

Външен агрегат с компактни размер

Вградена тава за кондензиралата вода

 

Наличност

8kW -  есен 2013

12kW - вече в наличност

16kW -  есен 2013

 

NIBE стартира NIBE Uplink, най-бързият, опростен и ефективен инструмент, за да Ви осигури пълен контрол над Вашата отоплителна инсталация.

За повече информация>>

Image: Термопомпи въздух/вода/Продуктова гама/NIBE™ F2040

Пълната гама моноблок термопомпи NIBE въздух/вода включва новите NIBE F2040-8, -12 и -16 за битова употреба. Актуализираната гама осигурява пълно покриване на изискванията за топлинна мощност на сградите в диапазона 5-16 kW.

F2040 са нови външни агрегати въздух/вода, които са особено подходящи за жилищни сгради. Направени са значителни усилия за създаване на атрактивни системни комбинации.

При разработката на тези продукти NIBE е обърнато специално внимание на лесния монтаж. Така например с външния агрегат ние винаги включваме антивибрационно свързване на водата. Предлага се и широка гама аксесоари, както и голям брой препоръчителни възможни комбинации.

Image: Термопомпи въздух/вода/Продуктова гама/NIBE™ F2040
2040-12
Heating
Delivered capacity / COP at 7/45 °C * 7,72 kW / 3,62
Delivered capacity / COP at 2/35 °C * 6,46 kW / 3,69
Delivered capacity / COP at -7/45 °C * 9,04 kW / 2,44
Delivered capacity / COP at -15/45 °C * 9,12 kW / 2,00
Cooling
Delivered capacity / COP at 27/7 °C 8,75 kW / 4,72
Delivered capacity / COP at 27/18 °C 10,82 kW / 4,91
Delivered capacity / COP at 35/7 °C 6,98 kW / 2,75
Delivered capacity / COP at 35/18 °C 9,37 kW / 3,56
Operating voltage 230 V 50 Hz, 230 V 2AC 50 Hz
Compressor Twin rotary
Enclosure class IP 24
Max outgoing heating medium temperature 58 °C
Refrigerant quantity (R410) 2,9 kg
Height with ground bracket 995 mm
Width 1145 mm
Depth 450 mm
Weight 105 kg
* В съответствие с EN 14511. (температура на външноподавания въздух)

 

Product leaflet

NIBE F2040

Product leaflet

Valid from 2019-10-14 to 2030-01-01

pdf PDF: M12015-4.pdf

Installer manual

NIBE F2040

Installer manual

Valid from 2019-01-11 to 2030-01-01

pdf PDF: 231844-8.pdf

User manual

NIBE F2040

User manual

Valid from 2018-10-08 to 2030-01-01

pdf PDF: 231845-5.pdf

Declaration of conformity

NIBE F2040

Declaration of conformity

Valid from 2016-08-24 to 2030-01-01

pdf PDF: DOC_0000461-1.pdf

NIBE F2040

Declaration of conformity

Valid from 2020-03-27 to 2030-01-01

pdf PDF: DOC_0000461-3.pdf

NIBE F2040

Declaration of conformity

Valid from 2016-08-15 to 2030-01-01

pdf PDF: DOC_0000462-1.pdf

NIBE F2040

Declaration of conformity

Valid from 2020-01-20 to 2030-01-01

pdf PDF: DOC_0000462-3.pdf

NIBE F2040

Declaration of conformity

Valid from 2017-10-05 to 2030-01-01

pdf PDF: DOC_0001474-0.pdf

Docking principle

NIBE F2026, NIBE F2300, NIBE F2016, NIBE F2040, NIBE F2030, SMO 20, NIBE F2120

Docking principle

Valid from 2016-12-28 to 2030-01-01

pdf PDF: M11518gb-2.pdf

NIBE F2030, NIBE F2040, NIBE F2120, SMO 40, NIBE F2300

Docking principle

Valid from 2016-12-28 to 2030-01-01

pdf PDF: M11566gb-3.pdf

SMO 40, NIBE F2030, NIBE F2040, NIBE F2120, NIBE F2300

Docking principle

Valid from 2016-12-28 to 2030-01-01

pdf PDF: M11624gb-4.pdf M11624.dwg

NIBE F2030, NIBE F2040, VVM 310, NIBE F2120

Docking principle

Valid from 2017-01-31 to 2030-01-01

pdf PDF: M11646gb-2.pdf

Technical information

NIBE F2040, NIBE SPLIT HBS 05, NIBE SPLIT AMS

Technical information

Valid from 2017-10-12 to 2030-01-01

pdf PDF: 431674-1.pdf

Аксесоари