NIBE™ F2040


Гъвкави системни решения

Инверторно управляем компресор

Охлаждаща функция

Външен агрегат с компактни размер

Вградена тава за кондензиралата вода

 

Наличност

8kW -  есен 2013

12kW - вече в наличност

16kW -  есен 2013

 

NIBE стартира NIBE Uplink, най-бързият, опростен и ефективен инструмент, за да Ви осигури пълен контрол над Вашата отоплителна инсталация.

За повече информация>>

Image: Термопомпи въздух/вода/Продуктова гама/NIBE™ F2040

Пълната гама моноблок термопомпи NIBE въздух/вода включва новите NIBE F2040-8, -12 и -16 за битова употреба. Актуализираната гама осигурява пълно покриване на изискванията за топлинна мощност на сградите в диапазона 5-16 kW.

F2040 са нови външни агрегати въздух/вода, които са особено подходящи за жилищни сгради. Направени са значителни усилия за създаване на атрактивни системни комбинации.

При разработката на тези продукти NIBE е обърнато специално внимание на лесния монтаж. Така например с външния агрегат ние винаги включваме антивибрационно свързване на водата. Предлага се и широка гама аксесоари, както и голям брой препоръчителни възможни комбинации.

Image: Термопомпи въздух/вода/Продуктова гама/NIBE™ F2040
2040-12
Heating
Delivered capacity / COP at 7/45 °C * 7,72 kW / 3,62
Delivered capacity / COP at 2/35 °C * 6,46 kW / 3,69
Delivered capacity / COP at -7/45 °C * 9,04 kW / 2,44
Delivered capacity / COP at -15/45 °C * 9,12 kW / 2,00
Cooling
Delivered capacity / COP at 27/7 °C 8,75 kW / 4,72
Delivered capacity / COP at 27/18 °C 10,82 kW / 4,91
Delivered capacity / COP at 35/7 °C 6,98 kW / 2,75
Delivered capacity / COP at 35/18 °C 9,37 kW / 3,56
Operating voltage 230 V 50 Hz, 230 V 2AC 50 Hz
Compressor Twin rotary
Enclosure class IP 24
Max outgoing heating medium temperature 58 °C
Refrigerant quantity (R410) 2,9 kg
Height with ground bracket 995 mm
Width 1145 mm
Depth 450 mm
Weight 105 kg
* В съответствие с EN 14511. (температура на външноподавания въздух)

 

Product leaflet

NIBE F2040

Product leaflet

Valid from 2019-10-14 to 2030-01-01

pdf PDF: M12015-4.pdf

Installer manual

NIBE F2040

Installer manual

Valid from 2019-01-11 to 2030-01-01

pdf PDF: 231844-8.pdf

User manual

NIBE F2040

User manual

Valid from 2018-10-08 to 2030-01-01

pdf PDF: 231845-5.pdf

Declaration of conformity

NIBE F2040

Declaration of conformity

Valid from 2016-08-24 to 2030-01-01

pdf PDF: DOC_0000461-1.pdf

NIBE F2040

Declaration of conformity

Valid from 2020-03-27 to 2030-01-01

pdf PDF: DOC_0000461-3.pdf

NIBE F2040

Declaration of conformity

Valid from 2016-08-15 to 2030-01-01

pdf PDF: DOC_0000462-1.pdf

NIBE F2040

Declaration of conformity

Valid from 2020-01-20 to 2030-01-01

pdf PDF: DOC_0000462-3.pdf

NIBE F2040

Declaration of conformity

Valid from 2017-10-05 to 2030-01-01

pdf PDF: DOC_0001474-0.pdf

Docking principle

NIBE F2030, NIBE F2040, NIBE F2300, VVM 500

Docking principle

Valid from 2016-08-19 to 2030-01-01

pdf PDF: M11327gb-3.pdf

NIBE F2026, NIBE F2300, NIBE F2016, NIBE F2040, NIBE F2030, SMO 20, NIBE F2120

Docking principle

Valid from 2016-12-28 to 2030-01-01

pdf PDF: M11518gb-2.pdf

NIBE F2030, NIBE F2040, NIBE F2120, SMO 40, NIBE F2300

Docking principle

Valid from 2016-12-28 to 2030-01-01

pdf PDF: M11566gb-3.pdf

SMO 40, NIBE F2030, NIBE F2040, NIBE F2120, NIBE F2300

Docking principle

Valid from 2016-12-28 to 2030-01-01

pdf PDF: M11624gb-4.pdf M11624.dwg

NIBE F2030, NIBE F2040, VVM 310, NIBE F2120

Docking principle

Valid from 2017-01-31 to 2030-01-01

pdf PDF: M11646gb-2.pdf

NIBE F2030, NIBE F2040, VVM 320, NIBE F2120

Docking principle

Valid from 2016-12-28 to 2030-01-01

pdf PDF: M11647gb-3.pdf

Product catalogue

NIBE F2040, NIBE F2120, NIBE SPLIT, VVM 310, VVM 320, VVM 325, VVM 500, SMO 20, SMO 40

Product catalogue

Valid from 2018-08-29 to 2030-01-01

pdf PDF: 639205-13.pdf

NIBE F470, NIBE F750, SAM 40, NIBE F1245, NIBE F1245 PC, NIBE F1145, NIBE F1145 PC, NIBE F1155, NIBE F1255, NIBE F1255 PC, NIBE F1345, NIBE FLM, HPAC 45, HPAC 40, NIBE F2030, NIBE F2040, NIBE F2300, NIBE SPLIT, NIBE SPLIT ACVM 270, NIBE SPLIT AMS, AMS, VVM 310, VVM 320, VVM 325, VVM 500, SMO 40, SMO 20, NIBE F135, NIBE ARIA, NIBE Uplink, NIBE Solar FP215 P / PL, VPB 200, VPB 300, VPBS 300, NIBE F110, MT-WH2029-F-1FS, NIBE F130, VPD, VPA, VPAS, AHP/AHPS, UKVS 230, UKV 40, UKV 100, UKV 200-500, UKV 500, PELLUX 200, VEDEX 3300, UKV, NIBE SPLIT HBS 12, NIBE SPLIT HBS 16, NIBE F1355

Product catalogue

Valid from 2017-03-10 to 2030-01-01

pdf PDF: 639557-7.pdf

Technical information

NIBE F2040, NIBE SPLIT HBS 05, NIBE SPLIT AMS

Technical information

Valid from 2017-10-12 to 2030-01-01

pdf PDF: 431674-1.pdf

Аксесоари