Качество на водата

Значение на качеството на водата

Изборът на вида защита срещу корозия в съдовете за гореща вода често зависи от това, какво се използва традиционно в определена област, но много важен фактор също е и качеството на водата.

Има определени изисквания относно характеристиките на по-голямата част от водата, подавана от общинската система за водоснабдяване, като например стойността на рН да е в определена граница, което обяснява защо един от трите вида защита срещу корозия, мед, емайл или неръждаема стомана, може да се използва нормално в съдовете за гореща вода.

Що се отнася до кладенци и местни източници на водозахранване съставът на водата е различен за различните места.

Отговори от анализа на водата

Корозионните свойства на водата зависят от количествата на веществата в нейния състав и как те си взаимодействат едно с друго. Оценка на качеството на водата може да се направи само след анализ. Фирма NIBE може да осигури такъв анализ на клиентите си, за да изберат подходящия тип на защита срещу корозия. В някои случаи може да е необходимо да се инсталира филтър, за да се постигне приемливо качество на водата.

Фактори, които влияят на водата

pH-стойност

pH-стойността се нарича също киселинност и е измерване на съдържанието на водородни йони във водата. Водите с ниски pH-стойности са агресивни и с примеси на други метали.

Обща твърдост

Измерване на количеството на калций и магнезия. Често се измерва в немски градуси (dH°), или като  mg/l калций.

Агресивен въглероден диоксид

Това е част от свободния въглероден диоксид, който има разяждащи свойства. Наличието на агресивен въглероден диоксид в комбинация с ниски стойности на pH- и/или твърдост прави водата агресивна.

Съдържание на хлорид

Високото съдържание на хлорид може да направи водата агресивна, особено ако има тенденция за отлагане на варовик.

Проводимост

Измерване съдържанието на разтворимите соли като хлориди и сулфати във водата.