Принцип на действие

Термопомпи от подземен източник, които използват почвата или подпочвената вода като източник на топлина.

В изпарителя (топлообменника) енергията се пренася от студената среда до охлаждащия агент. След това охлаждащият агент се изпарява. Охлаждащият агент се пренася през веригата от компресор, за да се увеличи налягането и температурата на агента. Охлаждащият агент се охлажда и кондензира в к кондензатора (топлообменник). След това енергията се пренася от охлаждащия агент към системата за отопление в къщата, системата за топла вода или за въздух. Разширителният шибър регулира потока на охлаждащия агент, за да поддържа разликата в налягането между високото и ниското налягане.

Прочетете повече за: