Подпочвена сонда

В долния подпочвен слой на така наречения „близко до повърхността геотермален слой” се крие топлинен източник, който може да се използва през цялата година, който е с почти постоянна температура. Той може да се използва за всеки възможен тип сграда, голяма или малка, обществена или частна. В зависимост от региона, той също се нарича „вертикална абсорбция, подпочвено огнево взривяване или подпочвено копие за огнево пробиване”. За него се изисква малко пространство и подпочвената сонда може да се постави и на най-малкия парцел. Следователно, той е идеален за обновяване или адаптиране на система за отопление, която се захранва с изкопаеми горива към използване на геотермална енергия. 

Както и при повърхностния колектор, смес на вода и гликол циркулира в затворена верига (подобна на охлаждащата система на автомобил). В зависимост от необходимия размер на термопомпата специализирана компания определя дълбочината и броя на отворите, които трябва да се пробият, в които се инсталира и притиска u-образен пластмасов тръбопровод, за да се постигне добро пренасяне на топлина.