Повърхностен колектор

През лятото, слънчевата топлина се съхранява в почвата. Тя или се абсорбира директно като изолация или като топлина от дъжда и въздуха от най-близкия почвен слой до повърхността. Използването на тази енергия за отопление е ефективен метод. Най-голяма производителност може да се получи от почвата с високо съдържание на вода. Топлината се извлича от почвата с помощта на закопан пластмасов тръбопровод. В него циркулира емулсия от вода и гликол, която не замръзва и е благоприятна за околната среда.  Почвата над земния колектор не трябва да се запечатва при никакви обстоятелства, т.е. от сгради, асфалт или бетон.

За земните колектори не се изисква разрешение. Дълбочината на инсталиране е приблизително 20 см. под линията на замръзване на съответното място.