NIBE™ Uplink

NIBE™ Uplink – свобода навсякъде и по всяко време

 Чрез Интернет и NIBE Uplink можете да получите бърз обзор на текущото състояние на термопомпата и отоплението в имота ви. Получавате добър цялостен изглед, в който можете да следите и управлявате отоплението и производството на топла вода посредством iPad, iPhone и компютър. Ако възникнат нарушения в работата на системата, получавате предупреждение по имейл, което ви позволява да реагирате бързо.

За:

Image: nibe.bg/Продукти/NIBE™ Uplink
  • NIBE въвежда нов, ефективен инструмент, който ви

предлага бързо и лесно управление на термопомпата

в имота ви - където и да сте

  • Уеб интерфейсът през Интернет ви предлага незаба-

вен преглед например на температурата и текущото

състояние на термопомпата в имота ви

  • Осигурява предимството на външното наблюдение

на няколко имота едновременно

  • Ясен и лесен начин за наблюдаване и контролиране

на температурите на отопление и топла вода за мак-

симален комфорт

  • При малковероятния случай на неизправност на сис-

темата получавате алармиращо съобщение директно

по имейл, което ви позволява да реагирате бързо

  • Лесно монтиране с „щракване“ на интернет кабела
  • Осигурява записване на параметрите на термопомпа-

та в лесна за използване диаграма на историята

  • Съвместими системи – моля, прегледайте www.

nibeuplink.com

Image: nibe.bg/Продукти/NIBE™ Uplink

Installer manual

NIBE Uplink

Installer manual

Valid from 2014-01-23 to 2030-01-01

pdf PDF: 231221-4.pdf

User manual

NIBE Uplink

User manual

Valid from 2012-09-20 to 2030-01-01

pdf PDF: 231152-1.pdf

Product catalogue

NIBE F1126, NIBE F1145, NIBE F1145 PC, NIBE F1155, NIBE F1155 PC, NIBE F1226, NIBE F1245, NIBE F1245 PC, NIBE F1255, NIBE F1255 PC, NIBE F1345, NIBE Uplink, NIBE S1155, NIBE S1155 PC, NIBE S1255, NIBE S1255 PC, NIBE F1355, FLM S45, ERS S10, RMU S40

Product catalogue

Valid from 2016-09-08 to 2030-01-01

pdf PDF: 639056-17.pdf

NIBE F1345, NIBE F2120, NIBE Uplink

Product catalogue

Valid from 2016-09-08 to 2030-01-01

pdf PDF: 639507-3.pdf

Technical information

NIBE Uplink

Technical information

Valid from 2017-10-05 to 2030-01-01

pdf PDF: M12033-4.pdf

Тествайте NIBE™ Uplink: 

www.nibeuplink.com

Login information:

Email: [email protected]

Password: Demo2012