"Inter Ceramic"

Обект: 

Бизнес сграда

Отопляема площ:

5000 кв.м.

Топлоизточник: 

Геотермални сондажи от затворен тип

Вид на инсталацията:

Вентилаторни конвектори за отопление/охлаждане

  • Геотермална термопомпа NIBE F1345-30kW и F1345-60kW - свързани в каскада (90kW общо)
  • 16 броя геотермални сондажи
  • Модул за превключване на пасивно/активно охлаждане 
Image: Информация за NIBE/NIBE обекти в България/

Инсталацията е изпълнена с 16 бр.х100м. геотермални сондажи. Направен е геотермален респонс тест, чрез който са установени топлофизичните параметри на земния пласт и е оразмерена външносградната мрежа от сондажи като се гарантира 25г. ефективност и безпроблемна експлоатация.

Благодарение на геотермалната система с  термопомпите NIBE са осигурени изключително ниски експлоатационни разходи.

Средномесечен разход за отопление на сградата - 1200лв. 

 

Обектът е изцяло проектиран и изпълнен от "Ре Енерджи Инженеринг" ООД.

Image: Информация за NIBE/NIBE обекти в България/