гр. София, кв. "Кръстова вада"

РЗП: 400 м2

Инсталация: геотермална термопомпена система с 2 броя геотермални сондажи от затворен тип. 

Термопомпа: NIBE  F 1145 -12 kW

Обектът е изцяло проектиран и изпълнен от "Ре Енерджи Инженеринг" ООД.


Image: Информация за NIBE/NIBE обекти в България/гр. София, кв.

Инсталацията е с направени 2 броя геотермални сондажи по 100 м. Изпълнено е подово отопление, което служи и като пасивно охлаждане през лятото.
 
Производството на битова гореща вода се осъществява чрез два вакуумно – тръбни колектора, а в случаите с недостатъчно слънцегреене автоматично за БГВ се грижи термопомпата.


Системата за отопление, охлаждане и производство на топла вода е напълно автоматизирана. Реалният  разход за ел. енергия на месец е 250 лв., което включва:

 

  • Отопление
  • Топла вода
  • Осветление
  • Други
Image: Информация за NIBE/NIBE обекти в България/гр. София, кв.